ไมค์ประชุมไร้สาย (Update) ประเภทและเทคโนโลยีในยุค 5G


ไมค์ห้องประชุมไร้สายยุค 5G (ประเภทและเทคโนโลยี)

หากจะกล่าวถึงระบบไมค์ประชุมที่นิยมใช้กัน ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • ระบบไมค์ประชุมแบบที่ใช้สาย
 • ระบบไมค์ประชุมแบบไร้สาย

โดยแต่ละระบบนั้นมีข้อดี/ข้อด้อยแตกต่างกัน ตลอดจนความสามารถของตัวระบบไมค์ชนิดนั้น ว่ารองรับความต้องการของผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด ไมค์ประชุมแบบมีสายและแบบไร้สายอาจเหมาะกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนที่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และธุรกิจโรงแรมชั้นนำ ที่มีรูปแบบการใช้งานในลักษณะพูดคุย ตอบโต้กัน

อุปกรณ์บางยี่ห้อ/บางรุ่นมีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจากมือถือ มีระบบ Redundancy สามารถป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการล่มของระบบไมค์ในขณะประชุมได้ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ควบคุมที่อาจมาพร้อมกับระบบชุดประชุมเหล่านั้นอีกด้วย

บางระบบอุปกรณ์มีความสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้หลายพันคนเลยทีเดียว และยังมีในส่วนของความสามารถในการเลือกช่องในการฟังภาษาที่แตกต่างจากล่ามได้

ระบบไมค์ประชุมแบบไร้สาย (Wireless Conference System)

ระบบไมค์ประชุมไม่ว่าจะเป็นแบบชนิดใช้สายหรือไร้สาย จะมีองค์ประกอบอุปกรณ์พื้นฐานคล้ายกัน 4 อย่างคือ

 • ไมค์สำหรับประธาน (Chairman Unit)
 • ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit)
 • ชุดควบคุมหรือเครื่องควบคุม (Central Unit)
 • อุปกรณ์เสริม (Accessories)

เราจะเลือกไมค์ประชุมไร้สายอย่างไร

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการใช้ไมค์ประชุมไร้สาย :

 • เรื่องของย่านความถี่ สถานที่บางแห่งอาจใช้ย่านความถี่บางย่านได้ แต่บางแห่งอาจจะใช้งานไม่ได้ ระบบไมค์ประชุมไร้สายที่ออกแบบอุปกรณ์มาดีนั้น จะสามารถปรับจูนความถี่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น
 • ระบบไมค์ประชุมไร้สายที่ดีจะมีระบบเข้ารหัสสัญญาณเพื่อป้องกันการดักฟัง และต้องสามารถใช้งานได้ทั้งแบบอะนาล็อคและดิจิตอล บางรุ่นอาจรองรับระบบ Dante เน็ตเวิร์ก
 • ระบบการปรับแต่งฟังก์ชัน จะต้องทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
 • มีแบตเตอรี่ (เฉพาะรุ่นที่ต้องใช้แบตฯ) จะต้องใช้งานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมง
 • ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ให้คุณภาพเสียงดี ยอมรับได้
 • ระบบไมค์ต้องรองรับผู้ร่วมประชุมมากพอตามที่เราต้องการ อาจเป็นจำนวนหลักสิบคนไปถึงระบบที่รองรับการใช้งานหลักพันคน

การทำงานของระบบไมค์ประชุมไร้สาย

ระบบไมค์ประชุมไร้สายบางระบบสามารถติดตั้งใช้งานได้เร็ว เพียงแค่นำไมค์มา Logon เข้ากับเครื่องรับส่งสัญญาณ (Transceiver) ก็สามารถเริ่มประชุมได้ทันที ผลคือทำให้เราประหยัดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเอง หากต้องการเพิ่มจำนวนผู้ประชุมก็สามารถนำไมค์มาเพิ่ม ไม่ต้องเสียบสายสัญญาณใดๆ เพียงติดตั้งเชื่อมต่อล็อคอินไมค์เข้าระบบเท่านั้นเอง

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอาจสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ทั้งสัญญาณดิจิตอล ที่เป็นระบบ Dante และสัญญาณอะนาล็อค เครื่องรับส่งบางรุ่นสามารถรองรับเครื่องลูกหรือชุดประชุมได้ถึง 100 เครื่องหรือมากกว่านั้น

บางท่านอาจกังวลความเสถียรของคลื่นสัญญาณ การถูกรบกวนของคลื่นที่ใช้ เครื่องรับส่งบางรุ่น/บางยี่ห้อจะมีระบบค้นหาช่องสัญญาณที่ว่าง ซึ่งสามารถใช้งานในขณะนั้นๆ ได้ โดยตัวอุปกรณ์จะทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณความถี่ให้ โดยที่ผู้ฟัง/ผู้พูดแทบไม่รู้สึกว่าระบบมีการสลับช่องสัญญาณ นี่คือระบบที่มีประสิทธิภาพของเครื่องรับส่งระบบไมค์ประชุมไร้สาย

ระบบไมค์ประชุมไร้สายใช้คลื่นความถี่อะไร

สำหรับความถี่ที่ใช้ในระบบไมค์ประชุมไร้สาย มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

 • คลื่นความถี่ย่าน 2.4GHz และ 5GHz
 • คลื่นอินฟราเรด
 • คลื่นความถี่ย่าน UHF

ความถี่ย่าน 2.4GHz และ 5GHz

หลายคนคุ้นเคยกันดี มันคือย่านความถี่ Wi-Fi หรือไวเลส LAN นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ดี เครื่องรับส่งบางรุ่น/บางยี่ห้อสามารถรองรับย่านความถี่พิเศษอีกด้วย นั่นคือย่าน DFS ปกติมักใช้กับอุปกรณ์พวกเรดาร์ ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่ค่อยมีสัญญาณอื่นเข้ามารบกวน อีกทั้งมีจำนวนช่องสัญญาณเพียงพอต่อการรับส่งสัญญาณเสียง บางกรณีแม้จะถูกรบกวน เครื่องรับส่งจะสแกนกระโดดหนีไปคลื่นอื่นให้โดยอัตโนมัติ

ส่วนย่าน 2.4GHz นั้น บางครั้งสถานที่เหล่านั้นอาจมีอุปกรณ์ใช้งานจำนวนมาก ผลคือสัญญาณจะไม่เสถียร จึงจำเป็นต้องใช้ 5GHz หรือคลื่นพิเศษ เครื่องรับส่งบางรุ่น/บางยี่ห้อสามารถปรับเลือกโหมดระยะทางได้ เช่น สามารถเลือกระยะการรับส่งให้ครอบคลุมสัญญาณในระยะ 7-8 เมตร ไปจนถึงระยะ 40 เมตรหรือมากกว่าได้

คลื่นอินฟราเรด

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่นำมาใช้กับระบบไมค์ประชุมไร้สาย คุณสมบัติสำคัญคือพลังงานจะสูงขึ้นตามค่าความถี่ ใช้พลังงานน้อย ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยสูง ทิศทางของคลื่นแม่นยำเที่ยงตรง โอกาสถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ น้อยกว่า เราจะเห็นในงานประชุมผู้นำระดับนานาชาติมักจะเลือกใช้ไมค์ชนิดอินฟราเรด โดยมีเสาอินฟราเรดกระจายรอบๆ งานเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเครื่องรับ-เครื่องส่งจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน เนื่องจากอินฟราเรดส่งได้ในรัศมีไม่ไกล

คลื่นความถี่ย่าน UHF

เป็นคลื่นวิทยุ นิยมใช้ในไมโครโฟนแบบมือถือ ส่งความถี่ได้ตั้งแต่ 450MHz-952MHz ให้คุณภาพเสียงดี สามารถรับส่งได้ในระยะไกลได้ มีอัตราการรบกวนต่ำ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ แทบทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สำนักงาน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน หรือหน่วยงานรัฐ

***อย่างไรก็ดี ก่อนใช้อุปกรณ์คลื่น UHF ควรศึกษา ประกาศ กสทช. ให้เข้าใจเสียก่อน เพราะคลื่น UHF บางย่านความถี่ไม่สามารถใช้งานได้

รู้จักชุดระบบไมค์ประชุมไร้สาย

ปัจจุบันชุดระบบไมค์ประชุมไร้สาย มีให้เลือกหลายยี่ห้อ/หลายรุ่น/หลายประเภท ผู้เขียนขอแนะนำอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายเบื้องต้นในท้องตลาดพร้อมราคา (ในที่นี้จะขอแนะนำแบบเป็น ชุดประธาน 1 ท่าน ผู้ร่วม 5 ท่าน พร้อมชุดคอนโทรล) ดังนี้

1. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย  Televic Confidea G3  (1+5 )

ราคาปกติชุดละ 472,700 บาท (ราคาตั้งก่อนส่วนลด) ในชุดประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย TELEVIC Confidea WCAP G3 1 เครื่อง
 • ฐานไมค์สำหรับประธาน TELEVIC Confidea CD G3 1 ตัว
 • ฐานไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม TELEVIC Confidea DD G3 5 ตัว
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนสำหรับประธานและผู้ร่วม TELEVIC D ความยาว 50 cm 6 ก้าน
 • แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้สำหรับฐานไมค์ TELEVIC Confidea BP 6 ก้อน
 • เครื่องชารจ์แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้ครั้งละ 6 ก้อน TELEVIC Confidea CHT 1 เครื่อง

2. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย BOSCH DCN-Wirless (1+5 ) 

ราคาปกติชุดละ 738,000 บาท (ราคาตั้งก่อนส่วนลด) ในชุดประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย BOSCH DCNM-WAP 1 เครื่อง
 • ฐานไมค์ประชุม(เป็นได้ทั้งประธานและผู้ร่วม) BOSCH DCNM-WD  6 เครื่อง
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนแบบก้านยาว BOSCH DCNM-MICL 6 ก้าน
 • แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้สำหรับฐานไมค์ BOSCH DCNM-WLIION 6 ก้อน
 • แท่นชารจ์แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้ครั้งละ 5 ก้อน BOSCH DCNM-WCH05 1 เครื่อง

3. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย SHURE Microflex  (1+5 )

ราคาปกติชุดละ 528,000 บาท (ราคาตั้งก่อนส่วนลด) ในชุดประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย SHURE MXCWAPT 1 เครื่อง
 • ฐานไมค์ประชุมพร้อมแบตเตอรี่ (เป็นได้ทั้งประธานและผู้ร่วม)  SHURE MXCW640  6 เครื่อง
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนประชุมระบบไร้สายแบบก้านไมค์ ยาว 20 นิ้ว SHURE MXC420DF 6 ก้าน
 • แท่นชารจ์แบตเตอรี่แบบ 10 ช่อง SHURE MXCWNCS 1 เครื่อง

4. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย Audio-Technica ATUC-IR (1+5 )

ราคาปกติชุดละ 529,800 บาท (ราคาตั้งก่อนส่วนลด) ในชุดประกอบด้วย

5. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย TOA 820 Series (1+5 )

ราคาปกติชุดละ 235,650 บาท (ราคาตั้งก่อนส่วนลด) ในชุดประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สาย TOA TS-820RC CENTRAL UNIT 1 เครื่อง
 • ฐานไมโครโฟนชุดประธาน TOA TS-821 CHAIRMAN UNIT 1 ตัว
 • ฐานไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม TOA TS-822 DELEGATE UNIT 1 ตัว
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนแบบก้านไมค์ยาว TOA TS-924 6 ก้าน
 • เครื่องรับสัญญาณอินฟาเรดแบบระยะ 5 เมตร TOA TS-905 2 ตัว
 • แบตเตอรี่ลิเธียมไออน แบบชารจ์ไฟได้ TOA BP-900 6 ก้อน
 • แท่นชารจ์แบตเตอรี่ ชารจ์ได้ครั้งละ 8 ก้อน TOA BC-900 CE 1 เครื่อง

6. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย RAZR RM5710 IR  (1+5 )

ราคาปกติชุดละ 186,000 บาท (ราคาตั้งก่อนส่วนลด) ในชุดประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สาย RAZR RM-5710M 1 เครื่อง
 • ชุดไมค์ประชุมสำหรับประธานพร้อมแบตเตอรี่ RAZR RM-5710C 1 ชุด
 • ชุดไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมแบตเตอรี่ RAZR RM-5710D 1 ชุด
 • อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินฟาเรด IR Units RAZR RM-5710R 2 ตัว
 • เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ขนาด 20 ช่อง RAZR RM-5710P 1 เครื่อง

ข้อสรุป

ในการเลือกระบบไมค์ประชุมไร้สาย แต่ละท่านมีเงื่อนไข/ความต้องการแตกต่าง ผู้เขียนขอสรุปแนวทางในการเลือกอุปกรณ์ดังนี้

-ถ้าต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายอินฟราเรดคุณภาพดี ราคาประหยัดเลือกชุด TOA 820 Series ถ้ามีงบสูงขึ้นอาจเลือกชุด Audio-Technica แต่หากเน้นราคาถูกที่สุดให้เลือกชุด RAZR ระบบ IR Wireless 4 channels

-ถ้าต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายประสิทธิภาพสูง ให้เลือกชุด Televic Confidea และ BOSCH DCN-WIRELESS

-ถ้าต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายคุณภาพดี รับส่งผ่านระบบความถี่ DFS ให้เลือกชุด SHURE Microflex Complete Wireless

ในการเลือกระบบไมค์ประชุมไร้สายนั้น อาจต้องพิจารณาเรื่องความยากง่ายในการใช้งาน ความยืดหยุ่น ลูกเล่น อุปกรณ์เสริมอื่นๆ รวมถึงลักษณะงานประชุมเพิ่มเติมด้วย

บทความโดย : อจ.เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม (Bobby Rambo)


สนใจสินค้าและอุปกรณ์ระบบเสียง ทุกชนิดทุกยี่ห้อ
ติดต่อ บริษัทมิวสิคสเปซ จำกัด  022031821  026414744 ext 13

https://musicspace.co.th   www.soundspacethai.com