ลดราคา!
yamaha_signal_processors_rve100

เอฟเฟ็ก YAMAHA REV100 Digital Reverb Effect

เอฟเฟ็กเสียงร้อง REV100 ตอบสนองความถี่ที่ 20Hz to 20kHz ,มีโปรแกรม 99 โปรแกรม, รองรับทั้งสัญญาณอะนาล็อค 2 AD in/ 2 DA out, 16 Bit/44.1KHz, 99 Editable Presets

(Discontinued) ปัจจุบันเปลี่ยนรุ่นเป็น

16,000 ฿

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

YAMAHA REV100 Digital reverberation unit with 99 programs

เอฟเฟ็กเสียงร้อง REV100 ตอบสนองความถี่ที่ 20Hz to 20kHz ,มีโปรแกรม 99 โปรแกรม, รองรับทั้งสัญญาณอะนาล็อค 2 AD in/ 2 DA out, 16 Bit/44.1KHz, ตอบสนองความถี่ 20 Hz ~ 20 kHz (all bypass), 99 Editable Presets – Exceptionally easy programing

Reverb is the essential effect for musical instruments, recording, and live sound. Delay and modulation run a close second and third. In fact, the quality of the effects you use has a major influence on the overall quality of your sound.

If you’re looking for the kind of reverb, delay, and modulation effects that can give your sound a serious lift, take a good look at the Yamaha REV100 Digital Reverberator. It offers remarkably smooth, natural reverb sound as well as a range of outstanding studio-quality delay and modulation effects.

It’s also super-simple to use, and surprisingly affordable for the quality and flexibility it offers. So affordable, in fact, that you could easily add several to your system for sensational processing power.

The Yamaha REV100: the easy way to add extraordinary ambiance to your sound.

REV100 Effect Categories

Reverb Programs 1 ~ 20: This category includes the essential reverb effects such as realistic hall, room, and plate reverb simulations.

Stereo Reverb Programs 21 ~ 40: True stereo reverb effects that let you add ambiance to stereo signals without sacrificing the stereo image.

Gate Reverb Programs 41 ~ 50: A range of “gated” reverb effects that add warmth and ambiance while maintaining a tight sound.

Delay Programs 51 ~ 60: A selection of mono and stereo delay programs including straightforward one-shot repeats and complex bounce effects.

Delay/Reverb Programs 61 ~ 70: Combinations of delay and reverb that can add a little more life to your sound than delay or reverb alone.

Reverb/Modulation Programs 71 ~ 99: Reverb combined with a range of modulation effects including flange, symphonic, chorus, and tremolo. /div.desc /div.imageDescriptionB01

True Stereo Reverb With common mono-in/stereo-out processors you can’t directly add reverb to a stereo signal. You could use two processor units, or mix the signal to mono and sacrifice the stereo image. The REV100 actually has stereo inputs and outputs, and a range of true stereo reverb programs that offer realistic ambience without destroying your stereo image.

The REV100 will also function in the standard mono-in/stereo-out mode if you don’t need stereo processing. /div.desc /div.imageDescriptionB01

Other Important Features

  • Compact “1U” rack-mount dimensions.
  • Easy-to-read 2-digit LED display.
  • Peak LEDs make it easy to set the optimum input level.

Specifications

Frequency Response 20 Hz ~ 20 kHz
Dynamic Range 80 dB (typical)
Distortion less than 0.1% (1 kHz, max.

level)

INPUT

Number of Channels 2 (phone jack)
Nominal Level –10 dB
Impedance 20 kΩ (STEREO)

10 kΩ (L-MONO)

OUTPUT

Number of Channels 2 (phone jack)
Nominal Level –10 dB
Impedance 2 kΩ (STEREO)

1 kΩ (L-MONO)

AD / DA CONVERSION

AD Conversion 16 bit
DA Conversion 16 bit
Sampling Frequency 44.1 kHz

Downloads

ดาวน์โโหลด Data Sheet เอฟเฟ็ก YAMAHA REV100