ลดราคา!
kustom_defender_v100_bass_amp

ตู้แอมป์กีตาร์ Kustom Defender V100 Guitar Combo Amp 2×12″

ตู้แอมป์กีตาร์หลอด Kustom Defender V100, กำลังขับ 100 วัตต์, 2-Chanel, Tube Preamp 12AX7, Power tubes: two EL34s, ดอกลำโพง 12นิ้ว 2 ดอก (Celestion Vintage 30), 2-ch Tone controls: bass, middle, treble, Tremolo/vibrato/Reverb, Effects loop, Direct out

25,600 ฿

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Kustom Defender V100 100W 2×12 Guitar Combo Amp 

ตู้แอมป์กีตาร์หลอด Kustom Defender V100, กำลังขับ 100 วัตต์, 2-Chanel, Tube Preamp 12AX7, Power tubes: two EL34s, ดอกลำโพง 12นิ้ว 2 ดอก (Celestion Vintage 30), 2-ch Tone controls: bass, middle, treble, Tremolo/vibrato/Reverb, Effects loop, Direct out

The 100W Kustom Defender V100 combo guitar amp is just what you want if you need rich all-tube amplifier tone that can be either sweet or angry and loud. At the heart of the Kustom V100 combo are EL34 power tubes that provide defined lows, rich aggressive mids and a sweet top end that cuts through the mix but is never harsh. Partnered with 2 Celestion Vintage 30 speakers and a cabinet made with void-free Baltic Birch, you get an amplifier that sings and screams with unrivaled authority.

The Kustom Defender V100 amp has a 2-channel design, each with its own Master Volume control that lets users dial in anything from chunky, medium-gain sounds to scorching, full-on heavy tones. Each Volume control has its own Pull Bright function that tightens the low-end and extends the hi-end: perfect for articulate high-gain tones. Bass, Middle and Treble controls provide full tone-shaping capabilities.

The Kustom V100 also provides luscious spring Reverb with its own Tone control: a classic Kustom feature from the 1960s. From spacious to cavernous, it’s your choice. But then, a step further: Kustom added its famous Tremolo and Vibrato circuits from the early days. It’s that unique swampy sound you can’t get anywhere else

And when it’s time for the gig or the studio, the Kustom Defender V100 amp’s Speaker-Emulated XLR Direct Out totally nails the amp’s overall sound for mixers. A variable, footswitchable Volume Boost that works on either channel makes solos”or those quick fills”stand out in the mix. An optional Kustom 3-function footswitch may be used to switch channels, turn the boost on or off, and activate effects.

Features:

 • RMS Wattage: 100 Watts
 • Speaker: x2 Celestion Vintage 30
 • Cabinet: Baltic birch
 • Channels: two
 • Tube Preamp: 12AX7
 • Tone Controls: bass, middle, treble
 • Pull bright function: per channel
 • Power tubes: x2 EL34
 • Reverb: with intensity and tone controls
 • Tremolo/vibrato: yes
 • Dual master volume: per channel
 • Master control: per channel
 • Variable boost: footswitchable
 • Effects loop: yes
 • Direct out: speaker-emulated with volume,  Footswitch: 3-function: channel, boost, FX
 • Dimensions: 21-1/3″H x 27-1/3″W x10-4/5″D

Downloads

ดาวน์โหลด MANUAL ตู้แอมป์กีตาร์ Kustom Defender V100