ลดราคา!
marshall_mg15cfxms_mini_stack_guitar-amp

ตู้แอมป์กีตาร์ MARSHALL MG15CFXMS Guitar Amplifier

ตู้แอมป์กีตาร์ Mini Stack MARSHALL MG15CFXMS ขนาด 15 วัตต์ , Angled and straight 10″ speaker cabinets, 3-band EQ control, 4-ชาแนล clean, crunch, OD1, and OD2, Mp3/line in jack

17,600 ฿

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Marshall MG15CFXMS Carbon Fiber Guitar Amp Micro Stack (15 Watts)

ตู้แอมป์กีตาร์ Mini Stack MARSHALL MG15CFXMS ขนาด 15 วัตต์ , Angled and straight 10″ speaker cabinets, 3-band EQ control, 4-ชาแนล clean, crunch, OD1, and OD2, Mp3/line in jack

marshall_mg15cfxms_mini_stack_guitar-amp-3

The MG15CFXMS ‘Micro-stack’ emulates the configuration of the legendary and iconic Marshall® ‘stack’, consisting of a straight bottom cab, angled top cab, with the head on top.

The ‘Micro-stack’ head has the same front panel features as the MG15CFX combo with four channels: Clean, Crunch, OD1 and OD2, and EQ, Reverb, Chorus, Phaser, Flanger, Delay (tap-tempo) and Octave (fixed), digital FX, and memory function.

Each cab is loaded with a 10″ Custom speaker, and as a result it sounds bigger than the MG15CFX combo, in a fun, small-stack configuration.

Features:

  • 15 watts of rich and dark rock tone
  • Four dynamic storable channels — clean, crunch, OD1, and OD2
  • Angled and straight 10″ speaker cabinets
  • Super sleek brushed-silver panel and carbon-fiber-look vinyl
  • Onboard digital effects feature chorus, phaser, flanger, vibe, and octave
  • Onboard digital reverb — spring and studio settings
  • Gain, bass, middle, treble, reverb, volue, FX, and master controls
  • Mp3/line in jack
  • Emulated headphone out
  • Weighs in at 41.22 pounds