ลดราคา!
warwick_bc80

ตู้แอมป์เบส Warwick BC80 Bass Combo Amp Black 12″

ตู้แอมป์เบส Warwick BC80 กําลังวัตต์ 80 วัตต์ ขนาดลำโพง 12 นิ้ว, Warwick Custom Speaker, 2″ High frequency horn, Bass reflex Housing, Rugged metal grill, Class A Low Noise Preamp, 4 Way EQ with controls for bass, deep mid, high mid and treble

8,800 ฿

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Warwick BC80 Bass Combo Amplifier

ตู้แอมป์เบส Warwick BC80 กําลังวัตต์ 80 วัตต์ ขนาดลำโพง 12 นิ้ว, Warwick Custom Speaker, 2″ High frequency horn, Bass reflex Housing, Rugged metal grill, Class A Low Noise Preamp, 4 Way EQ with controls for bass, deep mid, high mid and treble

The Warwick BC80 80W 1×12 in. bass combo is a great option for bassists looking for a first amp or a great-sounding alternative for bedroom or backstage practice. It features a four-way EQ, DDL (Dynamic Distortion Limiter) for distortion-free play at high levels, and two instrument inputs for active or passive basses – and it’s suitable for two instruments to play through at the same time. For practice-friendly features, the BC80 houses Aux. input to play along with a CD, MP3 or other media player, and a headphone output for silent play.

 Features:

 • Bass combo 80 Watt Power Amp
 • 12″ Warwick Custom Speaker 2″ High frequency horn
 • Bass reflex Housing Rugged metal grill
 • Class A Low Noise Preamp 4 Way EQ with controls for bass, deep mid, high mid and treble
 • DDL (Dynamic Distortion Limiter) for distortion-free reproduction at high levels
 • Cooling by air circulation in the bass reflex cabinet. No fan noise
 • 2 Inputs for active or passive Basses
 • The two instrument inputs are suitable for 2 instruments at the same time
 • Line Output with Ground Lift switch
 • FX Loop
 • Aux Stereo-Input, Mini jack for connecting MP3 player, CD player etc.
 • Integrated headphone amplifier. Aux in stereo signals over headphones in stereo
 • Dimensions (B/H/D) 420mm x 520mm x 380mm / 16.5″ x 20.5″ x 15″
 • Weight: 18,52 kg / 40,7 lbs

CLASS-A CIRCUITRY

Class-A amplifiers are typically more linear and, as such, are less complex than other amplifier classes. The amplifying element is biased so the device is always conducting to some extent. This means the amplifier is always on, avoiding the problem of crossover distortion associated with class-AB and -B designs.

Low-Z CIRCUITRY

By lowering the impedance inside an electronic circuit you lower the amount of thermal noise. In an amp where you have tone controls that lift mids and highs a considerable amount, proper impedance level makes the difference between enduring audible annoying hiss, and enjoying a pleasant tonal experience.

DYNAMIC DISTORTION LIMITER

Distortion occurs when an amplifier works beyond its range, when the power supply cannot supply the power any more to take the amp higher. A common method to control distortion in amps is to use a limiter, a device that stops the signal going beyond a specific level. Audio limiters work by setting a threshold signal level where the circuit kicks in and keeps signal levels within the capabilities of the power supply. This method is not very precise and often causes audible effects such as pumping and thumps. We designed a circuit that instead reads the distortion level in the power amp and starts limiting as soon as the amp shows even miniscule amounts of distortion. This means our amps always stay within 0.3% distortion (THD) when most amps are rated at between 5-10% distortion (that means that to get your 20 Watts out of a 20 Watt amp you will get it audibly distorted and if you want a clean signal the power will be a lot less).

The BC 80 combo features a dual conductor “mini” power cable for easy connectivity, simple travel, benefits of safety, and reduction of ground hum. The dual pin connection has a continuously lifted ground, so no interfering hum can enter the circuit from outside sources. The internal transformer is double encased preventing high voltage from ever causing a safety issue. The power switch is located on the bottom rear of the combo to create maximum proximity separation of high and low voltage circuits within the system, this also reduces the possibility of unwanted noise. These are features that were carefully planned to provide the highest level of safety, quality, performance, and tone.

There are desirable types of distortion, but these are not usually associated with transistor amplifiers, but more commonly associated with tube amps and effect pedals. Warwicks goal is to give the user a great, clean sound allowing the user to decide how much, and what kind of distortion to employ.

INTEGRATED SPEAKER DESIGN

All the speaker drivers and cabinets have been designed in tandem with the electronics to create units that work together efficiently. Careful consideration has been taken to modify all parameters, thereby achieving the best results in sound and performance. All components reflect a custom designed solution to give the end user optimum control over his/her tone, volume and configuration

Specifications

Downloads

ดาวน์โหลด DataSheet Manual ตู้แอมป์เบส Warwick BC80

Video