มานะ โนเนม

Tax invoice / Receipt NumberA0300043-45-2
ประเภทสินค้าเครื่องดนตรี
สินค้า/Productกลองชุด
รุ่น/ModelYamaha
หมายเลขเครื่อง/Serial No.FJ99304687
วันที่ซื้อ / Purchase Date01/01/2020
ระยะประกันที่เหลือ (วัน) / Warranty Expired (days)1