ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางเขน

ลูกค้า :ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางเขน
งานบริการ :ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม
หมวดหมู่ :
รายละเอียด :

งานติดตั้งห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานใหญ่บางเขน
Televic D-Cerno
– โดย ทีมงาน Music Space