ระบบเครื่องเสียง โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร

ลูกค้า : โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
งานบริการ : ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (โรงยิมพละศึกษา) อาคารเฉลิมพระเกรียติ
หมวดหมู่ :
รายละเอียด :

งานปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (โรงยิมพละศึกษา) อาคารเฉลิมพระเกรียติ
โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โดยทีมงาน Music Space